Matlab

Matlab; mühendislik hesaplamaları ve bilim ve teknoloji çalışmaları için kullanılan bir yazılımdır. ABD merkezli MathWorks firması tarafından geliştirilen MATLAB, İngilizce Matrix Laboratory kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuş olan MATLAB, isminden de anlaşılacağı gibi matris tabanlı bir çalışma sistemine sahiptir.

matlab

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Matlab, kullanılan klasörlerin görüldüğü (project explorer), komutların yazıldığı (code window), çalışma alanı (name space) ve komut geçmişi (code history) bulunur. Komut ekranında çalışma yapılabileceği gibi aynı zamanda da m dosyalarına (m files) kod yazılıp çalıştırılabilir.

Kullanılan mühendislik dalları

Kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği vb. birçok mühendislik alanlarında oldukça kullanılan bir yazılımdır.

Matlab, birçok mühendislik dalında eğitim döneminde öğrenilen bir yazılımdır. Bazı bölümlerde zorunlu olmakla beraber bazı bölümlerde ise seçmeli ders olarak okutulur. Bu sebeple; makine ve proses tasarımında, optimizasyon hesaplamalarında, proses kontrol işlemlerinde, verilerin iki veya üç boyutlu grafik haline getirilmesinde, benzetim (simülasyon), istatistik, integral ve türev gibi matematiksel işlemlerde oldukça kullanılır.

Aynı zamanda kullanıcı ara birimlerini (user interface) kullanarak kullanıcıyla etkileşimli programlar yazabilirsiniz.

Program görselleri