MRP NEDİR?

İngilizce açılımı Materials Requirement Process olan MRP ifadesi, malzeme ihtiyaç planlaması anlamına gelmektedir. Planlı ve sorunsuz bir üretim gereksiniminden ortaya çıkan MRP kavramı;

–üretim için gerekli ürün ve hammadde ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçların zamanında giderilmesi için tedbirler alır,
–üretimin kontrolünü gerçekleştirir,
–siparişlerin zamanında teslimatı için hammadde ve yarı mamullerin takibini yapar,
–bunlarla birlikte envanter seviyesini optimuma indirmeye çalışır.

MRP sayesinde firmalar iyi bir plan oluşturup, hem iç takibini başarılı bir şekilde sürdürürken hem de müşteriler ve tedarikçiler ile olan ilişkilerini sağlam tutarlar.

Planlaması yapılmayan işletmeler; müşteri, tedarikçi ve firma açısından büyük sorunlara sebep olmaktadır. İşletmelerde kapasite açısından temel problem üretim bölümleri ve idari bölümler arasında entegre bilgi aktarımının sistematik bir şekilde gerçekleşmemesidir.

İyi bir MRP programı ile stok, sipariş ve firelerin takibi ve raporlaması yapılarak, müşteriler ve tedarikçi kayıtları aktif olarak tutulur.

Bünyemizde yazılan Malzeme ve Cari Yönetimi programı bütünüyle bu ihtiyaçları karşılamaktadır. Sistemin takibini kolaylaştıracak mevcut durumu görmeyi sağlayacak bir programdır. Bu program;
–Stok modülü,
–Cari modülü,
–Üretim modülü,
–Sipariş modülü,
–Talep/Teklif modülü,
–Fire modülü,
–Rapor modülü içerir.

Görseller